Rejestracja telefoniczna: 661 48 08 08
poradnia

Oferta

Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna.
Wykonujemy badania:
 • kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy
 • kierowców prowadzących pojazdy służbowe (do 3,5 tony, m.in. przedstawiciele handlowi)
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, a także kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców rajdowych i kandydatów do sportów rajdowych (i wyścigowych)
 • osoby skierowane przez Policję w wyniku:
              - przekroczenia limitu punktów karnych
              - jazdę w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu
              - spowodowanie wypadku drogowego, w którym są osoby zabite lub ranne
 • osób skierowanych przez lekarza
 • operatorów wózków widłowych
 • operatorów wszelkiego rodzaju maszyn drogowych i budowlanych (np. koparki, koparko – ładowarki , spycharki, dźwigi, walce drogowe, suwnice podesty ruchome, żurawie  itd.)
 • osób pracujących na wysokości
 • wszystkich innych osób, które wykonują prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
 • udzielamy także konsultacji psychologicznych
Ważne informacje:
 1. Badania odbywają się codziennie, po uprzedniej rejestracji telefonicznej (tel. 661 48 08 08)  i umówieniu się na określoną godzinę.
 2. Termin badań ustalany jest indywidualnie (dostosowujemy się do Państwa możliwości czasowych – codziennie w godz. 8.00 – 20.00).
 3. Bezpośrednio po zakończeniu badania następuje omówienie jego wyników oraz niezwłoczne wydanie odpowiedniego orzeczenia.
 4. Na badanie należy przyjść wypoczętym.
 5. Na badanie proszę zgłosić się z:
 • dowodem osobistym
 • prawem jazdy (dotyczy kierowców)
 • skierowaniem na badanie (jeśli nim Państwo dysponujecie, wydanym przez np. pracodawcę, lekarza lub Policję)
 • danymi do wystawienia rachunku
 • okularami (dotyczy osób z wadą wzroku)