Rejestracja telefoniczna: 661 48 08 08
poradnia

Przydatne linki

Pracownia Psychologiczna Dominika Kosiorek-Górecka specjalizuje się w zakresie usług związanych z diagnostyką osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Realizowane badania opierają się na następujących regulacjach prawnych:

Przepisy prawne dla kierowców:

  • Ustawa Prawo o ruchu drogowym  

http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-97-98-602

  • Ustawa o transporcie drogowym
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-01-125-1371
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-05-69-622
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-04-2-15
  • Ustawa o kierujących pojazdami – rozdział 13 – Badanie psychologiczne
http://www.kodeksdrogowy.com.pl/dodatki/ustawaoKierujacychStyczen2011.html

Przepisy prawne dla operatorów i osób pracujących na wysokości:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz. U. z  1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960620287
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. z 25 czerwca 1996 nr 69, poz. 332.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960690332