Rejestracja telefoniczna: 661 48 08 08
poradnia

Dla klientów indywidualnych

  1. Oferujemy Państwu przeprowadzenie szybkich i przyjaznych badań psychotechnicznych na różnorodne stanowiska pracy.
  2. Szanujemy czas każdego Klienta dlatego oferujemy Państwu  badania w dopasowaniu do Waszych możliwości czasowych – codziennie, w godzinach 8.00 – 20.00, po uprzedniej rejestracji telefonicznej (tel. 661 48 08 08).
  3. Każdego Klienta traktujemy życzliwie i indywidualnie, dostosowując do Państwa czas  i charakter badania.
  4. Zapraszamy między innymi: kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, kierowców pojazdów służbowych, operatorów maszyn, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, osoby skierowane przez Policję lub lekarza oraz wszystkich tych, którzy wykonują inne prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.
  5. Ponadto, proponujemy konsultacje psychologiczne w zakresie:
  • Diagnozy predyspozycji osobistych i zawodowych
  • Oceny własnych mocnych i słabych stron
  • Rozwoju umiejętności psychospołecznych